Meditation classes

Hochiminh
Meditation Center

0969 522 524
Ho Chi Minh City, B26-12 Hoang Anh Thanh Binh Apartment, D4 Street, Tan Hung Ward District 7

Hochiminh Meditation Center
Thời gian học

Tiết họcThời gianChương trình
Class 1 08:00 AM ~ 10:00 AM
Class 2 10:00 AM ~ 12:00 PM
Class 3 12:00 PM ~ 02:00 PM
Class 4 02:00 PM ~ 04:00 PM
Class 5 04:00 PM ~ 06:00 PM
Class 6 06:00 PM ~ 08:00 PM
Class 7 08:00 PM ~ 10:00 PM