About Meditation

Môn thiền này là...
Từ xửa tới nay, một trong những trở ngại lớn nhất trong việc vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và đạt được sự giác ngộ chính là do con người không thể định nghĩa chính xác tâm trí của mình. Điều này đã ngăn cản con người khám phá ra mình là ai và làm cách nào để trở thành Chân Lý. Môn thiền này định nghĩa tâm trí con người là sự tích lũy những hình ảnh được lưu trữ trong cơ thể và tâm trí. Con người tích trữ những hình ảnh từ những trải nghiệm trong quá khứ được chụp lại thông qua mắt, mũi, tai, miệng và cơ thể. Những hình ảnh này buộc ta vào những lối mòn tư duy, cách ta phản ứng và thói quen hành xử, nhưng những thứ đó lại không phải bản thân thật sự của ta. Những hình ảnh được lưu trữ trong tâm trí còn chứa đựng cảm xúc, suy nghĩ và sự ràng buộc với người khác, với địa điểm, sự vật, sự việc nào đó. Chúng ta tạo ra thế giới ảnh của riếng mỗi người. Khi bạn thực hành môn thiền này, bạn sẽ nhận ra tâm trí mình bị lấp đầy bởi những hình ảnh quá khứ nay được làm sạch, mọi gánh nặng sẽ được gỡ bỏ. Bạn sẽ sống trong sự tự do. Giờ đây bạn có thể hiểu và trở thành Chân lý, trong khi trước kia, bạn chỉ có thể đọc và nghe về Chân Lý. Bạn sẽ tìm ra lời đáp cho những câu hỏi cơ bản trong cuộc sống như :

Mình là ai? Mình đến từ đâu? Sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Tại sao mình lại sống ? Điều gì sẽ xảy ra khi bản thân mình chết?

Bằng việc loại bỏ đi những tâm trí sai, bạn sẽ tự mình tìm ra đáp án của tất cả những câu hỏi đó nhờ trí tuệ thực sự có trong chính tâm trí của bạn. Thông qua phương pháp thiền này, bạn có thể làm sạch tâm trí của mình. Phương pháp vô cùng đơn giản được hướng dẫn chi tiết theo từng bước một và bất cứ ai đều có thể làm theo một cách dễ dàng. Phương pháp thiền này bao gồm 7 cấp độ. Ngay sau khi kết thúc cấp độ 1, bạn sẽ biết được tâm trí thật ở ngay bên trong mình. Và đó chính là sự giác ngộ.

meditating people at guided meditation class