About Meditation

Cấp độ 1: Loại bỏ những suy nghĩ đã được ghi nhớ.
Cấp độ 2: Loại bỏ hình ảnh của bản thân, hình ảnh của nhân duyên và bản thân
Cấp độ 3: Loại bỏ cơ thể của bản thân.
Cấp độ 4: Loại bỏ cơ thể của bản thân và vũ trụ.
Cấp độ 5: Loại bỏ cơ thể của bản thân và vũ trụ.
Cấp độ 6: Bản thân biến mất và trở thành vũ trụ.
Cấp độ 7: Loại bỏ thế giới ảnh và bản thân sống trong thế giới đó.


Môn thiền này được chia làm 7 cấp độ. Ở mỗi cấp độ đều có phương pháp riêng để loại bỏ những tâm trí sai của con người và là quá trình bản thân mình tự xác nhận một cách rõ ràng. Phương pháp vô cùng đơn giản và dễ dàng, ngay cả một em bé 8 tuổi và một bà cụ 80 tuổi đều có thể luyện tập cùng nhau với cùng một phương pháp. Chỉ cần làm theo hướng dẫn, bất cứ ai đều có thể làm được . Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về môn thiền này, vui lòng đặt lịch hẹn để tham dự buổi giới thiệu miễn phí của chúng tôi.

happy guys talking at meditation center